Detail van een kaart van het Hollanderbroek uit ca. 1840. V.l.n.r. boerderijen van Willem Peters Lange (nr. 892), kinderen Van der Velden-Lange (nr. 470), Hendrik (nr. 893) en Jan Peters Lange (nr. 872). Bij de rode X-tekens is een overgang/heul getekend in de onder de dijk doorlopende Krommendijk Sloot (blauwe lijn).
Reunie
Van de kinderen,kleinkinderen en achterkleinkinderen van Jan en Marie Lange-Verhoeven (V.c.11) Ter plekke van de Koekoek in St.Hubert in September 2006.
Enkele dagen na ondertekening (met handmerk) van deze acte (dd. 6.4.1728) als Schepen Loco/plaatsvervangend Gesubstitueerd Scholtus/schout overlijdt Peter Jans Lange op 13.4.1728
BOERDERIJEN IN DE FAMILIEGESCHIEDENIS
Previous
Next

01

Genealogie van de R.K. Familie Lange

”Lange(n) in dun Krommendiek”. Deel I/Parenteel van de eerste 5 generaties nakomelingen van Peter Jansz Lange(n) x Mill 1688 Luijtjen Dircx.

02

Genealogie van de R.K. Familie Lange

”Lange(n) in dun Krommendiek”. Deel II/Naamdragers Lange vanaf generatie VI. tot heden

03

Genealogie van het R.K. smeden- en boerengeslacht Van der Poel uit Cuijk

Stamouders zijn Jasper Jaspers (Cooperslaeger), gehuwd vóór 1653 met Jaeckxken Theunissen Adriaans, de voorouders van mijn moeder Maria Johanna Lange-van der Poel.

04

“(vroeg)Middeleeuwse bezweringen in het Land van Cuijk”

Merlet 43 (2007) nr. 3, pag. 67-72 Dit naar aanleiding van een notitieboekje met bezweringsformules van Antoon Rijken (1859-1927), een oom van mijn grootvader Willem van der Poel (1894-1991).

05

Getsewoud

Meer-Historie jrg. 31 (2003), nr. 4, pag. 23-27 Historische achtergronden van de naam van de nieuwbouwwijk “Getsewoud” (1997-2008) te Nieuw-Vennep. Deze naam is afgeleid van het toponiem Getzewald (een bos, gelegen in/aan de rand van oostelijk van de duinenrij gelegen geestgronden), dat vanaf ca. het jaar 800 met de daar doorheen stromende rivier Fennepa en het daarmee verbonden visrecht eigendom was van de St. Maartenskerk te Utrecht.

06

RK Pioniers in de Haarlemmeerpolder

In de hele jaargang 2002 van het Vennepse/Kaagse parochieblad Een door tweE werden van mijn hand 36 rooms-katholieke pioniersfamilies voor het voetlicht gebracht, die vanaf de drooglegging van de Haarlemmermeer-polder in 1852 te Nieuw-Vennep en Kaag-Abbenes zijn neergestreken en wier nazaten daar nog steeds woonachtig zijn. Zij komen hoofdzakelijk uit West-Friesland, het zogenaamde Groene Hart en West-Brabant.

07

“Inkomsten van de Millse pastorie te Mill, St. Hubert en Wanroij in 1650”

Genealogisch Tijdschrift voor Oost-Brabant (GTOB) jrg. 22 (2007), nr. 2, pag. 53-65 Vijf en dertig personen uit Mill, St. Hubert en Wanroij zijn cijnsplichtig aan de Millse pastorie/”weem”, die vanouds door de reguliere kanunniken van de norbertijnerabdijen Marienweerd (gesticht in 1129) en Postel (B.) bewoond werd. Vanaf de 12e eeuw (1166) was deze abdij gegoed te Mill en Hal (een buurtschap tussen Langenboom en Escharen). Dit bezit van de Marienweerdse abdij te Mill staat vrijwel zeker in het verlengde van het goederenbezit van de abdij Echternach vanaf de 8e eeuw te Mill en omgeving, een en ander in het verlengde van de apostolaire activiteiten van St. Willibrord in deze contreien. De in oude acten genoemde (uit)hof Pisla/Pusselen (1156/1200), zeer waarschijnlijk te Mill, is daarvan de oudste getuige.

08

Genealogie van de R.K. familie Kamp vanaf ca. 1550 te Waspik/Raamsdonk(sveer)

De genealogie is gepubliceerd in GTMWNB 34 (2010) nr. 3 en 4. Stamouders zijn Matthijs Jans (van) Campen, gehuwd in 1577 met Alit Mertens Laureijssen Mertens. Zie ook Gens Nostra jrg. 66 (2011) nr. 3, pag. 156-171.

09

Brievenboek van de familie Kamp en Van Dongen te Waspik/Raamsdonk (1889-1944)

Familieleden Kamp en Van Dongen corresponderen met elkaar over lief en leed in hun familie.

10

Diverse Cijnslijsten uit 1613 en 1650 Land van Cuijk